Category Archives: မွတ္စု

သန္းေခါင္စာရင္းနဲ ့ပတ္သတ္ျပီး အိုလမာအစၥလာမ္ သာ သ နာ့ ပ ညာ ရွင္ မ်ား အ ဖြဲ ့ခ်ဳပ္ က ထုတ္ ၿပန္ ခ်က္ ႏွင္႔ မင္း ၿဖဴ ရဲ႕ ေစာ ဒက

 

ျမန္မာျပည္မွာေနထိုင္တဲ့ အစၥလာမ္အားလံုး ျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ လမ္းညြန္မွ ု ့ကိုေပးဖို ့က အိုလမာသာသနာ့ပညာရွင္ေတြရဲ ့တာဝန္ပါ ယခု ထုတ္ျပန္   ေၾကျငာ ခ်က္က အိုလမာ ပညာျပေနသလိုျဖစ္ေနမလား္ ဒါဟာ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ လမ္းညြန္မွ ု ့မျဖစ္သလို လံုေလာက္တဲ့အေျဖလဲမဟုတ္ ခုလို နိုင္ငံေရး လူမ်ိဳး     ေရးကို အေျခခံျပီး အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြကို အစိုးရက နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ့ ျပသနာလုပ္ အျမတ္ထုတ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ခါမွာ အိုလမာ သာ သ နာ့  ပညာ ရွင္ေတြအေနနဲ ့ တိက်ျပတ္သားတဲ့လမ္းညြန္မွ ု ့ေပးနိုင္မွသာ သန္ေခါင္စာရင္းအတြက္ အကြဲလြဲျဖစ္ျပီး ဆံုးျဖတ္ မရျဖစ္ေနသူ အား လံုး အဆင္ေခ်ာ မွာပါ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တာကို အေၾကာင္းျပျပီး အစိုးရက အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြအေပၚ တစ္ခုတစ္စံု မက ႀကံစည္ေန တာ နဲ ့ပတ္သက္ျပီး အိုလမာသာသနာပညာရွင္ေတြအေနနဲ ့ ပိုျပီးအေလးထားသင့္ပါတယ္ သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥဟာ နိုင္ငံေရး အတြက္ အသံုးခ်တာ မ်ိဳ း အ စိုးရ ဘက္ကရွိလာနိုင္သည့္အတြက္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္မယ္ဆို နိုင္ငံေရးနာလည္တတ္ကြ်မ္းတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ ဝင္ထဲမွ ဥပေဒ ပညာ ရွင္   ေတြ  နဲ ့တိုင္ပင္ညွိနိုင္းျပီးထုတ္ေစပါခ်င္တယ္ ယခုထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကျငာခ်က္ဟာျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ လမ္းညြန္တစ္ခု မျဖစ္နိုင္   တာေၾကာင့္ အိုလ မာ သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားကို အႀကံျပဳျခင္းပါ ေနာက္ထပ္ ျပည့္စံုျပီး တိက်ျပတ္သားတဲ့ လမ္းညြွန္ခ်က္မ်ိဳး ထုတ္ျပန္ေပးနိုင္ မယ္လို   ေမ်ွာ္လင္ မိ ပါ တယ္ ……

 

မမင္းျဖဴ……………့

 

 

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေတြအတြက္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း လူမ်ိဳးအမည္ျဖည့္စြက္မႈအတြက္ ေၾကညာခ်က္ ၃ ရပ္ထြက္ေပၚလာ မိုးျပာ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ၊ ၂၀၁၄ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ေတြအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္ ၃ ခုဟာ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔   ေန႔စြဲနဲ႔ေပၚ ထြက္ လာပါတယ္။

 

ဖဘ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ပ်ံႏွံ႔လာတဲ့ ဒီေၾကညာခ်က္ေတြက္ို စုစည္းတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ဒီေၾကညာခ်က္ေတြ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိတဲ့ အထဲက အသင့္ေလွ်ာ္ဆံုး သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုကိုလည္း ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီသံုးသပ္ခ်က္ကို ေရးသားသူကေတာ့ Aung Tin ဖဘ စာမ်က္ႏွာ ကတဆင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ေတြအေၾကာင္း အထူးျပဳေရးသားမႈေတြ အစည္တစုိက္ျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့ ကေနဒါနိင္ငံက ဦးေအာင္တင္ပါ။သူက အခု လိုေရးပါတယ္…… “အဆ္အဒီယာ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ တုိင္းရင္းသားေပၚမွာ ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္၍ မွန္ကန္ သည္။

 

အိုလမာအဖဲြ႔၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ လူမ်ိဳးႏြယ္အေပၚတြင္ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္သျဖင့္လည္း မွန္ကန္သည္။ အကယ္၍ တစ္စုံ တစ္ေယာက္ က မိမိဇာတိမ်ိဳးႏြယ္ ဆင္းသက္လာပုံကုိ Anthropological and Genetic Point of View က ေမးလာပါမူ၊ အိုလမာအဖဲြ႔၏ သေဘာထား အ ရ ေျဖ ၾကား မႈမွာ အမွန္ျဖစ္မည္။ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုအမည္ကုိ ေမးျခင္းျဖစ္ပါက အဆ္ အဒီယာ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အမွန္ျဖစ္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သန္းေခါင္ စာရင္း သည္ လူမ်ိဳးႏြယ္ (သုိ႔မဟုတ္) မိမိအေဖက ဘာလူမ်ိဳး ဆုိ သည္ကုိ ေမးျခင္းမဟုတ္။ သန္းေခါင္စာရင္းက မိမိတုိ႔သည္ မည္သည့္ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုဝင္ျဖစ္သနည္းကုိ ေမးျခင္းျဖစ္၏။

 

ေမးခြန္းမွန္ကုိ မသိလွ်င္ အေျဖမွန္ကုိ မရႏုိင္” (ဦးေအာင္တင္) ေၾကညာခ်က္ေတြကေတာ့ အုိလမာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊အဆဒ္ဒီယာနဲ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္ အစည္း အရုံး (BMA) တို႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ေတြ၊ဓမၼသတ္ အေျဖလြာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကညာခ်က္ေတြကိုေတာ့ ဖဘ စာမ်က္ႏွာအသီးသီး ကေန စုစည္းထားတာပါ။မႈရင္းျဖန္႔ေ၀ေပးသူအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

 

၂၀၁၄-သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တဲ့အခါ `ရိုဟင္ဂ်ာ´ မ ထည့္ ဘဲ`ရခိုင္ မြတ္ဆလင္´ ထည္႔ လွ်င္ အႏၱရာယ္ ႏွင္႔ ရင္ ဆုိင္ ရ လိမ္ မည္။

 

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တဲ့အခါ `ရိုဟင္ဂ်ာ´အျဖစ္ မထည့္ဘဲ`ရခိုင္မြတ္ဆလင္´လို႕ ျဖည့္ၾကဖို႕ စည္း ရံုးေန တယ္ လို႕ သိရ တယ္။ တကယ့္ အႏၱရာယ္ပါ.

 

`ရခိုင္မြတ္ဆလင္´လို႕ ျဖည့္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးအျဖစ္သာ စာရင္း၀င္သြားမွာျဖစ္တဲ့

 

အတြက္ တနည္းအားျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူဦးေရစာရင္းကို depopulateျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျပီး

 

လူအမ်ားစုကို ဒုတိယတန္းစား ႏိုင္ငံသားအဆင့္မွာ ထားႏိုင္ဖို႕ ၾကိဳးစားေနတာပါ။ ျမန္မာ

 

ၿပည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာဦးေရတစ္သန္းေက်ာ္ရွိႏိုင္ေပမဲ့တစ္ေယာက္ တစ္ေပါက္နဲ႕ ရခိုင္မြတ္ဆလင္၊

 

ကမန္၊ ဘဂၤါလီ၊ ျမန္မာမြတ္ဆလင္စသျဖင့္ ထည့္ခ်င္ ရာ ေလ်ာက္ ထည့္မယ္ဆိုရင္ သန္းေခါင္

 

စာရင္းေနာက္ပိုင္းထြက္ လာမဲ့ လူဦးေရစာရင္းအရ `ရိုဟင္ဂ်ာ´ဆိုတာ လက္တစ္ဆုပ္စာပဲရွိ

 

တယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုျဖစ္သြားရင္ ကိုယ့္ရဲ့ ဆံုးရံႈးေနတဲ့ ႏိုင္ငံ

 

သား အခြင့္အေရးေတြ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုရာမွာ အမ်ားၾကီးထိခိုက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို အထူး

 

သတိထားရပါလိမ့္မယ္။အသံတစ္သံတည္းထြက္ဖို႕အေရးၾကီးသလို၊စာရင္းျဖည့္တဲ့အခါစာလံုး

 

ေပါင္း ကအစ (အဂၤလိပ္လိုျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာလိုျဖစ္ေစ) တမ်ိဳးတည္းျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ထားႏိုင္ဖို႕

 

လိုပါတယ္။

 

သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ျဖည့္ရမဲ့အခ်က္ ၄၁ ခ်က္ရွိတဲ့ထဲက အခ်က္အလက္ (၃) ခုကိုပဲ ကြန္ပ်ဴတာ

 

စကင္ဖတ္ျပီး မွတ္တမ္းယူမွာျဖစ္ျပီး၊ အဲဒီအခ်က္(၃) ခ်က္ထဲမွာ`လူမ်ိဳး´ ပါ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

 

ဒီအခ်က္က ဘယ္ေလာက္အေရးၾကီးသလဲဆိုတာ စဥ္းစားမိၾကမယ္ထင္တယ္။

 

Via U U Mhaw Sayar

ဒိုင္းမြန္ေရွြၾကည္ဆိုတဲ့ေကာင္၏Biography အက်ဥ္း

 1)နာမည္အရင္းက IQBAAL 2)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္-၃၇လမ္း (အလယ္)CAIRO.အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္၏သား၊ 3) ၁၉၉၀ခု မွ ၁၉၉၇ခုထိထိုင္းႏိုင္ငံBangrakၿမိဳ႕,Wat Phayakai တြင္ေနထိုင္ၿပီးႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အတု(ကပ္ခြာ)မ်ားျဖင့္လူကုန္ကူးလုပ္ငန္း။ 4)စာေကာင္းေကာင္းမတတ္ေသာ္လည္းမိမိကိုမိမိစာေရးဆရာဟုထင္မွတ္၊ေခါင္းေဆာင္လုပ္ရန္ဝါသနာႀကီး၊ 5)လူမ်ိဳးကအိႏၵိေတာင္ပိုင္းမွကေလးမ်ိဳးႏြယ္၊ 6)ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာကMUNAFIQ 7)အလုပ္အကိုင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္ဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၈ လမ္းအလယ္တြင္(ေရြွၾကည္)ထိုင္းစတိုင္လ္ ဒိုင္းမြန္း ရာင္းဝယ္ေရး။ 8)းနာမည္ေက်ာ္ၾကားလိုသူဝီရသူ၏တပည့္အရင္း၊ —————————— ကုိ ကုိေဌး==> Cairo Tailor လား ? ဒါဆိုရင္ေတာ့ သက္ေသတခုထပ္ရတာေပါ့။ Cairo Tailor က နဝတ တေခတ္လံုး တႏိုင္ငံလံုးရဲ ့ စစ္ယူနီေဖာင္း အားလံုးခ်ဳပ္ဖို ့ ကန္ထရိုက္ရခဲ့တာေလ။ဘယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာင္းေျပာင္း သူပဲ ဆက္ဆက္ရခဲ့တာဘဲ။အဲဒိေတာ့ ဒိုင္းမြန္ေရွြၾကည္က စစ္တပ္ရဲ ့လက္ေဝခံ။ ဒီေတာ့ သူနဲ ့ ပလင္တူဗူးဆို ့ ဝီရသူကေရာ ဘာလဲ ဆိုတာ သိႀကေလာက္ေရာေပါ့။ via Adipati News

RNDP ပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ တရုတ္ အစုိးရ ထံ မွ လာဘ္ ေငြ ယူ ထား သည္ ဟု ေၿပာ

 

 

 

အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္ မွတ္တမ္းမ်ားက ရည္ညႊန္းတဲ့ `ရိုဟင္ဂ်ာ´

 

ရခိုင္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို အၾကမ္းဖက္ မီးရႈိ႕သတ္ျဖတ္မႈေတြ စျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ထိက

 

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခါ ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔  ဒီျပႆနာေတြကို

 

ဘယ္သူေတြက ဘယ္လို ဖန္တီးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြကို သူတို႕စိတ္၀င္တစား နားေထာင္ၾကတယ္။

 

အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေတြ႕သမွ်အဖြဲ႕အစည္းေတြက သမိုင္းေၾကာင္းေတြ၊ ဘယ္သူေတြက ဘယ္လို

 

လုပ္တာပါ ဆိုတာေတြကို သိပ္စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘဲ ဒီျပႆနာေတြ ေျပလည္ေအာင္ နဲ႔ ေနာင္

 

ဒါမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုပဲ စိတ္၀င္တစားေမးတာ ေတြ႕ရတယ္။

 

ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ သမိုင္းေၾကာင္းေတြ သိပ္မေရးျဖစ္ေတာ့ဘဲ ဘယ္လိုလမ္းေၾကာင္းနဲ႕

 

sustainable solution ရွာရင္ ရႏိုင္မလဲဆိုတဲ့အပိုင္းကို အာရံုပိုက်မိတယ္။ ခုလည္း တကယ္တမ္း

 

က်ေနာ့္ေရးလက္စေဆာင္းပါးက တျခားအေၾကာင္းအရာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီရက္ပိုင္း နည္းနည္းေဟာ့ခဲ့တဲ့

 

သတင္းတခ်ိဳ႕ကို ဖတ္ျပီးေတာ့ ေရးခ်င္စိတ္ျဖစ္လာလို႕ ဒီေဆာင္းပါးေရးလိုက္ ပါတယ္။

 

`ရိုဟင္ဂ်ာ´ဆိုတဲ့လူမ်ိဳးမရွိဘူးလို႕ ျငင္းဆန္ေနသူမ်ားရဲ့ ဆိုလိုရင္းကိုၾကည့္ရင္ ဒီ`ရိုဟင္ဂ်ာ´ဆိုသူ

 

ေတြက အဂၤလိပ္ေခတ္က လယ္ကူလီလုပ္ဖို႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္ကို ၀င္လာျပီး ျပန္မသြားေတာ့ဘဲ

 

အေျခခ်ေနထိုင္ေနတဲ့ လူေတြပဲလို႕ သံေယာင္လိုက္ျပီး စြပ္စြဲေနတာပဲ ေတြ႕ရတယ္။ ဒီစြပ္စြဲခ်က္အရ

 

ဆိုရင္ ကူလီမ်ိဳးဆက္.. တနည္းေျပာရရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဘာမွမပက္သက္တဲ့ သာမာန္အုပ္ခ်ဳပ္ခံ

 

လူတန္းစားသက္သက္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီေတာ့ အဲဒီ စြပ္စြဲခ်က္ေတြက မွန္သလား၊ မမွန္ဘူးလား ဆိုတာ

 

နည္းနည္းေလာက္ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါ။

 

၁၈၂၃ ခုႏွစ္မွာ အိႏၵိယကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အဂၤလိပ္က ျမန္မာဘုရင္နဲ႔ စစ္ျဖစ္ခဲ့ျပီး ၁၈၂၆ မွာ ရႏၱပိုစာခ်ဳပ္

 

ခ်ဳပ္ဆိုျပီး စစ္ေျပျငိမ္းခဲ့တယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္အရ ရခိုင္နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းကို အဂၤလိပ္လက္ ထိုးအပ္လိုက္ရတယ္။

 

ရခိုင္မွာ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဲဒီက စတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျဗိတိသွ်အစိုးရက ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြကို

 

နဂိုရွိႏွင့္ျပီးတဲ့ ရြာသူၾကီးေတြနဲ႔ သူတို႕မ်ိဳးဆက္ေတြကို အစုိးရအေပၚ သစၥာခံေစျပီး ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ေစ

 

ခဲ့တယ္။ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ရခိုင္ေဒသရဲ့ ဆပ္ေကာ္မရွင္နာ ခ်ားလ္စ္ပါတန္ က ၁၈၂၆ ဧျပီ (၂၆)ရက္

 

ေန႔စြဲနဲ႕ ျဗိတိသွ်အစိုးရဆီ တင္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ပါ ပါတယ္။ အဲဒီရီပို႕သ္မွာ ရခိုင္ေဒသရွိ ေက်းရြာေတြနဲ႕

 

ရြာသူၾကီးေတြစာရင္းကို အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားတာေတြ႕ရတယ္။ ဒီစာရင္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္

 

ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ ရြာသူၾကီး (၁၃) ဦးထိ ရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။ ျဗိတိသွ်အစိုးရက ခုမွေရာက္လာတဲ့

 

လယ္ကူလီေတြကို ရြာသူၾကီး ခန္႔ခဲ့တယ္ လို႕ေျပာတဲ့သူကေတာ့ ရူးေနလို႔ပဲျဖစ္မယ္။

 

 

ေနာက္ျပီး အဲဒီရီပို႕သ္မွာ ရခိုင္ေဒသရဲ့ လူဦးေရကို ေဖၚျပထားတဲ့အခါ ေမာ့ဂ္ ၆၀၀၀၀၊ မြတ္ဆလင္

 

၃၀၀၀၀၊ ဗမာ ၁၀၀၀၀၊ စုစုေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ ခန္႕လို႕ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ဆိုတာလည္း

 

မပါသလို၊ ရခိုင္ ဆိုတာလည္း လံုး၀မပါ ပါဘူး။ ဒါကို လက္ရွိေမြးတိုးႏႈန္း ၂.၄% နဲ႕ တြက္ၾကည့္ရင္

 

ေနာင္ ၄၆ ႏွစ္ အၾကာ (၁၈၇၂) ခုႏွစ္မွာ မြတ္ဆလင္ လူဦးေရ ( ၈၉ ၃၁၄ ) ဦး ရွိလာပါလိမ့္မယ္။

 

ေအာက္မွာ တြက္ျပထားပါတယ္။

 

S ( 1 + r ) ^ n    ( r = birthrate )

 

 

 

၃၀၀၀၀ (၁ + ၀.၀၂၄) ^ ၄၆ = ၈၉ ၃၁၃ . ၉၄  

 

 

 

တကယ္လို႕သာ စစ္တေကာင္းဘက္က ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲကို တံခါးမရွိ ဓါးမရွိ ၀င္လာ

 

ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီ (၁၈၇၂) ခုႏွစ္မွာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ၾကည့္ရင္ ခုတြက္ထားတဲ့ လူဦးေရထက္

 

အဆမတန္ ပိုမ်ားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆို ဒီလိုစြပ္စြဲေနမႈေတြ မွန္၊ မမွန္ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္

 

စာရင္းကို ျပန္ၾကည့္ၾကစို႕။

 

 

ဒီစာရင္းကိုၾကည့္ရင္ အာရကန္နိစ္ မြတ္ဆလင္ ဆိုတာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

 

အေရအတြက္အားျဖင့္ ၆၄၀၀၀ ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တကယ္ ရွိရမဲ့လူဦးေရထက္

 

ပိုမမ်ားတဲ့အျပင္ လူႏွစ္ေသာင္းခြဲေလာက္ ေလ်ာ့ေနပါေသးတယ္။ ခုေခတ္ေမြးတိုးႏႈန္း နဲ႕ မတူလို႕

 

ဆိုရင္ေတာင္ အဲဒီေလာက္ ကြာလိမ့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္အထိ ပံုမွန္လူဦးေရ

 

အတိုင္းပဲ ရွိေနေၾကာင္း လက္ခံႏိုင္မယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။

 

ဒါကိုမေက်နပ္ေသးရင္ (၁၉၀၁) ခုႏွစ္ အိႏၵိယသန္းေခါင္စာရင္းကို ဆက္ေလ့လာၾကည့္ၾကပါ။

 

 

ဒီသန္းေခါင္စာရင္းမွာ “ (၁၈၂၉) ကေန (၁၈၃၂) အတြင္း ရခိုင္ေဒသမွာ လူဦးေရ (၆၀.၈၆ %)

 

ထိတိုးလာေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဒီလို တိုးလာတာလဲဆိုေတာ့ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္

 

ကေန ၁၈၂၆ အထိ ရခိုင္ကို ဗမာဘုရင္ဘိုးေတာ္ဘုရား ၀င္သိမ္းတဲ့စစ္ပြဲေတြရယ္၊ ဗမာ နဲ႔

 

အဂၤလိပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ စစ္တေကာင္း ေဒသဘက္ကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနခဲ့

 

သူေတြက တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းသြားတဲ့အခါ ေနရပ္ျပန္လာတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္” တဲ့..။

 

ဒီထိ ရွင္းသြားျပီ လို႕ ထင္တယ္။

 

ဒီေလာက္နဲ႔ မေက်နပ္ေသးရင္ `ဂ်ိမ္းဘက္ဇ္တာ ရဲ့ အစီရင္ခံစာ(၁၉၄၁)´မွာ ေဖၚျပထားတာကို

 

ၾကည့္ပါ။

 

 

ဒီအစီရင္ခံစာထဲမွာေတာ့ “ ဟိႏၵဴတိုင္းကို အိႏၵိယလူမ်ိဳးေတြလို႕ ယူဆသလိုမ်ိဳး မြတ္ဆလင္

 

 တိုင္းကို အိႏိၵယလူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ယူဆလို႕ မရပါဘူး။ အာရကန္နိစ္ မြတ္ဆလင္ ဆိုတဲ့ မူလေဒသခံတိုင္းရင္းသား မြတ္ဆလင္ေတြ အျပင္၊ `ကမန္´လို႕ ေခၚတဲ့ လူနည္းစု

 

မြတ္ဆလင္ေတြနဲ႕ ေမာ္လျမိဳင္ေဒသဘက္မွ ႏွစ္ပရိေစၧဒရွည္ၾကာစြာ အေျခဆိုက္

 

ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြကိုေတာ့ အိႏၵိယမြတ္ဆလင္ေတြအျဖစ္သတ္မွတ္လို႕မရပါဘူး”

 

လို႕ ေဖၚျပထားပါတယ္။ (မဆလေခတ္ သမၼတဦးေန၀င္းနဲ႔ အနီးကပ္ေနခြင့္ရခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္

 

ရခိုင္အမ်ိဳးသား ဦးလွထြန္းျဖဴ တို႕က အဆိုပါ `ဂ်ိမ္းဘက္ဇ္တာရဲ့အစီရင္ခံစာ( ၁၉၃၉)´ဟုဆိုေသာ

 

အစီရင္ခံစာအတုဖန္တီးျပီး ဦးေန၀င္းဆီ တင္ျပ ေသြးထိုးခဲ့မႈေၾကာင့္ ေနာင္အခါ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးတို႕ ၊

 

(၁၉၈၂) ႏိုင္ငံသားဥပေဒတို႕ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (၁၉၃၉) ခုႏွစ္ဟုေဖၚျပထားေသာ အဆိုပါ

 

အစီရင္ခံစာတြင္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားအထိ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါေနျခင္း၊ မြတ္ဆလင္မ်ားအား ရခိုင္တို႕

 

ေခၚသည့္အတိုင္း `ကုလား´ဟုသာ သံုးစြဲထားျခင္း၊ မူရင္းအစီရင္ခံစာမွာ (၁၉၄၁)ျဖစ္ျခင္း စသည့္

 

ေျမာက္ျမားစြာေသာ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားကို ေထာက္ရႈ၍ `အစီရင္ခံစာအတု´ ဟု က်ေနာ္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

 

ဤကား စကားခ်ပ္။)

 

တဆက္တည္းေဖၚျပလိုတာက ၁၉၄၈ ႏိုင္ငံသားေရြးခ်ယ္ေရး အက္ဥပေဒထြက္လာတဲ့အခါ ႏိုင္ငံသား

 

အျဖစ္ ေလ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည့္အတြက္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မွ ဦးအဗ္ဒူ ေဇာ္လီ

 

ဆိုသူက (၁၉၄၉) ဒီဇင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေလ်ာက္ထားရာ ႏိုင္ငံသားေရြးခ်ယ္

 

ေရး အရာရွိျဖစ္သူ ဦးသာဇံ က (၁၉၄၉) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႕စြဲျဖင့္  “ သင္သည္ ျမန္မာ

 

ႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ လူမ်ိဳးတစ္ဦျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ (ဤဥပေဒ

 

အရ) ေလ်ာက္ထားရန္ မလိုပါ။” လို႕ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့သည္။ ( ထိုအရာရွိ ဦးသာဇံ ဆိုသူမွာ

 

ယခုလက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီး ေဇာ္ေအးေမာင္ ၏ အဖိုးဟု သိရသည္။)

 

ခု က်ေနာ္တင္ထားတဲ့ စာရြက္က မိတၱဴျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ရီတို႕ဆီမွာလည္း ဒီစာရဲ့မိတၱဴ ရွိေနေၾကာင္း

 

သိရတယ္။

 

 

ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ေမြးဖြားႏႈန္း မ်ားတယ္၊ တဘက္ႏိုင္ငံက

 

ခိုး၀င္လာလို႕ လူဦးေရ အဆမတန္ တိုးလာတယ္ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားက မွန္လား၊ မွားလားဆိုတာ

 

ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ပထမဆံုး က်ေနာ္တင္ျပခဲ့တဲ့ ခ်ားလ္စ္ပါတန္ ရဲ့ အစီရင္ခံစာအရ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္မွာ

 

ရခိုင္ေဒသမွာ မြတ္ဆလင္ ဦးေရ သံုးေသာင္းရွိေၾကာင္း သိခဲ့ရပါျပီ။ ခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဆိုေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း

 

(၁၈၇)ႏွစ္ ကြာတာေပါ့။ ဒီေတာ့ လူဦးေရတိုးႏႈန္းတြက္ခ်က္တဲ့ ေဖၚမ်ဴလာမွာ အစားသြင္းတြက္ခ်က္

 

ၾကည့္ပါမယ္။

 

၃၀၀၀၀ (၁+၀.၀၂၄) ^ ၁၈၇ = ၂ ၅၃၀ ၅၃၉. ၆၅ (ႏွစ္သန္းငါးသိန္း သံုးေသာင္းေက်ာ္)

 

ပံုမွန္အတိုင္းဆိုရင္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ႏွစ္သန္း ငါးသိန္းေက်ာ္ ရွိရပါမယ္။ ခုတကယ္ရွိေနတာက အစိုးရ

 

ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ဆယ့္တစ္သိန္း ( ၁၁ သိန္း) ပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အဲဒီတုန္းက လူဦးေရအားလံုးရဲ့

 

၃ ပံု ၁ ပံုခန္႔ ရွိခဲ့သလို၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အစုိးရစာရင္းအရ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ၂၉% ရွိပါတယ္ တဲ့။

 

ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသြားတာလား၊ ခိုး၀င္လာတာလား ဦးေႏွာက္ရွိသူမ်ား စဥ္းစား

 

ႏိုင္ၾကမွာပါ။

 

စာကေတာ့ သိပ္ရွည္သြားပါျပီ။ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါမယ္။ ခုထိ က်ေနာ္တင္ျပခဲ့တဲ့ အဂၤလိပ္ေခတ္ သန္းေခါင္စာရင္း

 

နဲ႕ အစိုးရအစီရင္ခံစာမ်ားကိုၾကည့္ရင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတာမပါသလို၊ ရခိုင္ဆိုတာလည္း မပါ ပါဘူး။

 

(`ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး´ ဆိုတဲ့ အမည္ပါတဲ့ သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ခုေဆာင္းပါးမွာ

 

အဂၤလိပ္အစိုးရ မွတ္တမ္းေတြကိုသာ သီးသန္႔တင္ျပလိုတာပါ။) ဒီစာရင္းေတြထဲမွာပါတဲ့ `ေမာ့ဂ္´ေတြ

 

ဆိုတာ ခုလက္ရွိ ရခိုင္ေတြမဟုတ္ပါဘူး ဆိုတဲ့ အသိဥာဏ္မဲ့တဲ့ ျငင္းဆိုခ်က္မ်ိဳးလည္း က်ေနာ္ မလုပ္

 

ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ `ေမာ့ဂ္´ ဆိုသူမ်ားက သူတို႕ကို `ရခိုင္´လို႕ ေခၚေစခ်င္တဲ့အတြက္ Identity အသစ္

 

တစ္ခု ဖန္တီးခဲ့သလို၊ `ရခိုင္မြတ္ဆလင္ ´ လို႕ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့သူမ်ားကလည္း သူတို႕ရဲ့ Identity ကို

 

ကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္ခြင့္ရွိပါတယ္ဆိုတဲ့ အလြန္ရိုးရွင္းတဲ့ စကားတစ္ခြန္းျဖင့္ က်ေနာ့္ေဆာင္းပါးကို

 

အဆံုးသတ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

 

ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ

 

(၂၈ – ၁၁ -၂၀၁၃)

အာရကန္မူစလင္၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ နဳိင္ငံ သား၊ တုိင္း ရင္း သား ၿဖစ္ သေလာ

1978 ဟသၤာ စီ မံ ခ်က္ မွာ ဗုိလ္ေန ဝင္း က အ ကုန္ စီ စစ္ ၿပီး လက္ ခံ

1978 ဟသၤာ စီ မံ ခ်က္ မွာ ဗုိလ္ေန ဝင္း က အ ကုန္ စီ စစ္ ၿပီး လက္ ခံ

NLD – တရုတ္ၾကီး ဦးညာဏ္၀င္း၊အင္တာဗ်ဴး ကုိ ေခ် ပ ၿခင္း ၊ – ႏုိင္ထက္ရွိန္(ဟသၤတ)သုိ႔ အိတ္ ဖြင္႔ စာ ပူး တြဲ လ်က္

Daily Eleven Journal အင္တာဗ်ဴးတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိ ၿမန္မာနဳိင္ငံမွာ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ မွ ၿမန္မာနဳိင္ငံအတြင္းေရး ၀င္ေရာက္စြက္ ဖက္တယ္ လုိ႔ေၿပာဆုိ လုံး၀မွားယြင္းေနတယ္။ တရုတ္ၾကီး ဦးညာဏ္၀င္စာမဖတ္ လုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာအေၾကာင္းဘူး။ ရုိဟင္ဂ်ာအေၾကာင္း ထုတ္ထား တဲ႔ စာအုပ္ ေပါင္း မ်ားစြာကုိ NLD ရုံးခ်ဳပ္ ေပးပုိ႔ထားၿပီးၿဖစ္သည္။ (၂-၁၁-၂၀၁၂) ေန႔ ရန္ကုန္ဘြဲႏွင္းသဘင္ ခန္းမတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ အေမရိကန္ သမၼတ အုိဗားမား ေၿပာသြားတုန္းက NLD – တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း က ဘာအသံမွ မထြက္ခဲ႔ဘူး။
ၿမန္မာ႔နဳိင္ငံေရးအေၿခအေနေၾကာင္း ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ မွရုိဟင္ဂ်ာအေရး ကုိကုိင္တြယ္ေသာအခါက် ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တယ္ မတရားစြပ္စြဲ လုိက္တယ္။ NLD – တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း နဳိင္ငံေရးဘ မ၀ဘူးလုိ႔ ေၿပာရမယ္။ ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ ဆုိတာ တကမာၻ အေရးကုိ ကုိင္တြယ္ေၿဖ ရွင္း ဖြဲ႔စည္းထားတာ ၿဖစ္တယ္။ ေၿပာလုိ႔ဆုိ လုိ႔မွ မရရင္ အင္အားသုံးေၿဖရွင္းမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ ေစလႊတ္မယ္။
NLD – တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း ယေန႔ေထာက္ေနေသာၿမန္မာနဳိင္ငံသား ဥပေဒကုိ တကမာၻလုံးက လက္မခံဘူး။ တရုတ္ၾကီး ဦး ေန၀င္းက တစ္ဖက္သတ္ မတရားေရးဆြဲတယ္။ တရုတ္ၾကီး ဦးစန္းယုက လက္မွတ္ ေရး ထုိးၿပီး မတရားအတည္ၿပဳခဲ႔တယ္။ရုိဟင္ဂ်ာကုိ တုိင္းရင္သားအၿဖစ္က မတရား ဖယ္ထုတ္ခဲ႔တယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာ ၿပန္လည္ ခုခံခြင္႔လည္းမေပးခဲ႔ဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္က နဳိင္ငံၿခားၿဖစ္ေနတဲ႔ ဒုိင္းနက္ ကုိ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ ၿဖစ္လုိ႔ တုိင္းရင္းသား အၿဖစ္ေၿပာင္းလဲ လက္ခံ လုိက္တယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိင္သား အၿဖစ္အသိ အမွတ္ၿပဳၿပီး ၿမန္မာ႔ အသံလြင္႔ ဌာနက အသံလြင္႔ခဲ႔တာကုိ NLD – တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း ၾကားသိရမွာပါ။ မသိဘူးဟုဆုိလွ်င္ NLD – တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း လည္းၿမန္မာနဳိင္ငံဖြား၊ နဳိင္ငံသား မၿဖစ္နဳိင္ဘူး။
ဘုိးေတာ္ ဗဒုံမင္း လက္ထက္ကတယ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ ရုဟင္ဂ်ာမ်ားၿဖစ္ၾကတယ္။ ၁၇၉၉ ခုႏွစ္မွာ မစၥတာ ဘခ်နန္ ေရးသားေသာ စာအုပ္မွာ ၿမန္မာနဳိင္ငံ၌ ေနထုိင္တဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးအေၾကာင္းေရးထားသည္ေတြ႔ရသည္။
ယေန႔ တုိင္းရင္းသားအၿဖစ္ ရယူထားေသာ ( ၀ ၊ ကုိးကန္း ) တုိ႔ကုိ ၿမန္မာ နဳိင္င့တုိင္ငံတုိင္းရင္း သား မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ ၿမန္မာနဳိင္င့ ပထမဆုံး သမၼတ စပ္ေရႊသုိက္   ေၿပာခဲ႔တ။ ၎တုိ႔ကုိေ၀ ဖန္ ခုိက္ၿခင္းမဟုတ္ပါ။ ဥပမာ အၿဖစ္တင္ၿပၿခင္းပါ။ ယေန႔ ရုိဟင္ဂ်ာ မတရား ၿပဳခံရၿခင္းကုိ NLD – တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း လူသားခ်င္စိတ္မထားနဳိင္တာ ေထာက္ၿပ ေၿပာဆုိၿခင္းၿဖစ္တယ္။
NLD – မွာ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ အမ်ားပါ၀င္တယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာ မဲေတြ NLD ပါတီ ရမွာ ၿဖစ္တယ္။အခု လ ုိNLD တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း ရ႕ေၿပာဆုိမွဳ ရုိဟင္ဂ်ာ မဲ မရေအာင္ အကြက္ဆင္ၿဖဳိခြဲမွဳတစ္ခု ညဖစ္တယ္။ဒါလဲ နဳိင္ေရး လွည္ကြက္ဆင္အၿမတ္ထုတ္ေနတယ္လုိပယဆတယ္။ NLD – တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း က anti – Rohingya ထံမွ လာဘ္ ရယူထားလုိ႔ တစ္ဖက္လွည္႔ၿဖဳိခြဲၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္နဳိင္သည္။

သိလ်က္ႏွင့္ အမွန္တရားကုိ ျငင္းပယ္ခ်င္သူမ်ားသိ႔ု … ျမန္မာသမိုင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတခုအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့႐ုိဟင္ဂ်ာ စကားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသားမ်ား လံုး၀ နားမလည္ၾကပါ …
သို႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္မ်ား တ၀က္ေက်ာ္ နားလည္ၾကသည္ …

http://www.scribd.com/doc/91891993/ROHINGYA


NLD – တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း ရုိဟင္ဂ်ာအေထာက္အထားမ်ား ေလ႔လာရန္ေအာက္တြင္ အက်ဥ္းေဖၚၿပပါ သည္။

အေျခခံဥပေဒ၊ ဒီမိုကေရစီ၊လူ႔အခြင့္အေရး လို အပ္ ခ်က္ နွင့္ လို အင္

16.11.2013

မေန႔ညက ပူခဲ့အိုက္ခဲ့ေသာ အပူအေၾကာင္းကို ျဖစ္ေစ၊ ႀကံဳခဲ့ရသည့္ အဆင္မေျပမႈ တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ ထို တစ္စံုတစ္ရာကို ျပန္ေျပာလွ်င္ အပူသက္သာ သြားေလ မလား။ ပိုမိုပူအိုက္လာေလ မလား။ အဆင္ေျပ သြားမည္လား၊ အေနပိုခက္ခဲလာေလမလား။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္သက္သာသလို ေျပာပါ ေလ။ စိတ္ ဆႏၵမ်ား လြတ္ေျမာက္ဖို႔ရာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ခြင့္ရွိပါ၏။ သို႔ေသာ္ကိုယ့္တစ္ကိုယ္ရည္ လြတ္လပ္မႈ မွသည္ တစ္ပါး သူမ်ားကို ထိပါးခြင့္ေတာ့ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းက ခြင့္မျပဳ။ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုသည္၌ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းလိုအင္ထက္ လူ အမ်ားလိုအပ္ႏိုင္မည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား ကိုသာ ေရွး႐ူသည္ျဖစ္၍ ကိုယ့္အပူကိုသာၾကည့္ၿပီး အမ်ားသို႔ အပူကူး စက္မည္မသိေသာသူ၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ ရာက်ေၾကာင္း သိရွိနိုင္ၾကပါမည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔နိုင္ငံသည္္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အာသာျပင္းျပင္း လိုခ်င္ခဲ့ေသာျပည္သူမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ ဒီမိုကေရ စီႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္းဟူေသာ၊ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေခတ္ တည္း ဟူေသာႏိုင္ငံသစ္ ေခတ္စနစ္သစ္ကို ဦးတည္ေလွ်ာက္ လွမ္းခြင့္ရရွိ ခဲ့ေလၿပီ။ ေရွးက တင္ႀကိဳျပဳခဲ့ဖူးေသာေကာင္းမႈအထူးသာ မရွိပါက ယေန႔အခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိလာဖြယ္ မရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိႏိုင္ၾကပါ လိမ့္ဦး မည္။We Want Democracy ဟု တစာစာဆိုခဲ့သူ ျပည္သူတို႔ဆႏၵမွာ အလိုလိုျပည့္ဝခဲ့ျခင္း မဟုတ္ သလို ‘ျပည္သူ အသံ’ ‘ျပည္သူ႔ဆႏၵ’ ‘ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္’ မ်ားကို အျပည့္အဝေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမည့္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အခြင့္အေရး သည္လည္း အလိုလို ရလိမ့္ မည္ မဟုတ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီထက္ အရင္ ဦးစြာ အေျခခံဥပေဒလာရသည့္နည္းတူ အေျခခံဥပေဒထက္အရင္ ႏိုင္ငံတြင္းမီွတင္းေနထိုင္ေသာ ျပည္သူ လူထုအေရး ကို  ေရွး ႐ႈသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားက အရင္လာရပါသည္။

ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကိုသိမွ အက်ဳိးကိုၾကည့္ႏိုင္မည္။ ျပည္သူ လူထု၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္၊ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ေပးအပ္လိုစိတ္ျဖင့္ မျဖစ္မေနထည့္ သြင္းေရးဆြဲေသာ အေျခခံဥပေဒရရွိၿပီးမွ ဥပေဒပါ ခံစားခြင့္ဒီမုိကေရစီကို ရေပမည္။ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုအင္တို႔အၾကား ဆႏၵမျပည့္ဝမႈအေပၚမူတည္ ကာ ေပၚေပါက္လာတတ္ေသာ   ျပႆနာ သေဘာကို ေစာေၾကာစာနာနား လည္ေပးႏိုင္မႈသည္လည္း ဒီမို ကေရစီ၏ အဖိုးထိုက္အဖိုးတန္ စံႏႈန္းျဖစ္ ပါသည္။ စံမီေသာႏိုင္ငံ၊ စံမီေသာျပည္သူ၊ စံမီေသာ မီဒီယာ၊ စံမီေသာ အတိုက္အခံ၊ စံမီ ေသာလႊတ္ေတာ္၊ စံမီေသာအစိုးရတို႔အတြက္ စံမီေသာ အေျခခံ ဥပေဒႀကီး အမွန္တကယ္ရွိေနဖို႔၊ ရွိေစဖို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အား လံုး မွာ တာဝန္ရွိေနသည္။

သို႔ရာတြင္ တာဝန္ရွိသူဟူေသာေဝါဟာရျဖင့္အျခားသူ ပါဝင္ ခြင့္ မရေအာင္ တစ္သီးတျခား စည္းတားျခားနားေစမႈမ်ားႏွင့္ အတူကပ္ ပါေနေသာ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ ့တည္းခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ရန္ေတာ့ အေရးတႀကီးလိုအပ္လွပါသည္။ သို႔မွသာ နိုင္ငံ့အက်ိဳး ႏိုင္ငံသား အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နိုင္ငံသားမ်ား ပါဝင္တာဝန္ ယူႏိုင္ မည္၊ ႏိုင္ငံသား တိုင္း တာဝန္သိသူျဖစ္ပါမွ နိုင္ငံသည္ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လ်င္ျမန္လာပါမည္။

လိုအပ္ခ်က္ထက္ပိုယူထားမိေသာအရာမ်ားက ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး သာျဖစ္ေစသလို တာဝန္မွ်မေပးလိုျခင္း၊ တစ္ပါးသူ၏အရည္အေသြး ကိုမယံုၾကည္ျခင္းတို႔မွ တစ္ဦး တည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္လိုမူ ခံုမင္တပ္ မက္မႈဆီမွ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ အစရွိေသာ ပေယာဂအေႏွာက္ အယွက္မ်ား ရွိလာရလာႏိုင္သည္လည္းျဖစ္ရာ လိုအပ္ ခ်က္ႏွင့္ လိုအင္ကို ပီပီျပင္ျပင္ကြဲကြဲျပားျပား သတိျပဳသိျမင္ႏိုင္ၾကဖို႔ လိုအပ္ လွပါေၾကာင္း အေလးအနက္ တိုက္တြန္းဆႏၵျပဳလိုက္ရပါသည္။

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
Popular Myanmar News Journal