အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း အထက္ျမန္မာျပည္ ဘာသာေရး စာသင္   ေက်ာင္း မ်ား သေဘာထားထုတ္ျပန္
========================
ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၄
ေနျပည္ေတာ္

ႁမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ရင္ေသြးငယ္မ်ား ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေရး၊ စာရိတၲမ႑ိဳင္ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ သာသနာ   ေရး အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားတတ္ေႁမာက္ႃပီး တိုင္းႁပည္ႏွင့္ လူသားအက်ိဳးႁပဳ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ႂကားလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ပရိေစၦဒ ႂကာေညာင္းခဲ့ႃပီႁဖစ္ေႂကာင္း၊ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး အာရဗီ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ႁမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ တိုင္းႁပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပၚ သစၥာ ေဖာက္ခဲ့သည့္ အမည္းစက္လည္း လံုးဝမရွိခဲ့ေႂကာင္း၊ ထို႔ေႂကာင့္ အစြန္းေရာက္ဝါဒီမ်ား၏ အႂကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ရပ္ မ်ားကို ႁမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အာရဗီစာသင္ေက်ာင္းမ်ားက ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ပါေႂကာင္း အထက္ႁမန္မာႁပည္ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အာရဗီစာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ သေဘာထား ထုတ္ႁပန္ေႂကညာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔စြဲႁဖင့္ ထုတ္ႁပန္သည့္ အဆိုပါေႂကညာခ်က္တြင္-
(၁) ႏိုင္ငံေတာ္တည္ႃငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အႁခာအာဏာကို ထိပါးေစ မည့္ ေႁပာဆိုႁပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟူသမွ်ကိုလည္းေကာင္း၊
(၂) ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွင့္ ဘာသာသာသနာအသီးသီးတို႕၏ယံုႂကည္ကိုးကြယ္မႈ၊ ခ်စ္ခင္စည္းလံုးမႈ၊ အႁပန္အလွန္ယံုႂကည္ေလးစားနားလည္မႈႏွင့္ ႃငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔ကို ထိခိုက္ေစသည့္ ေႁပာဆိုမႈဟူသမွ်ကို လည္းေကာင္း၊
(၃) ႁမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ႂကေသာ ႁပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ႁဖစ္ေစသည့္ သတင္းမီဒီယာက႑မ်ိဳးစံုတို႔တြင္ ေဖာ္ႁပပါရွိေသာ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႁမန္မာႏိုင္ငံကို ႃခိမ္းေႁခာက္ေႁပာဆိုမႈမ်ား ႁပဳလုပ္ထားသည့္ အယ္လ္ကိုင္း ဒါး (သို႔မဟုတ္) အိုင္အက္စ္ စသည္ တို႔၏ အႂကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ဟူသမွ်ကို လည္းေကာင္း၊
(၄) ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အမိႁမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တြင္သာမက ကမၻာ့မည္သည့္ေနရာတြင္ မဆို အစြန္းေရာက္ဝါဒႏွင့္ အႂကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ဟူသမွ် ကို လံုးဝဆန္႔က်င္ ႐ႈတ္ခ်ပါေႂကာင္း ပါရွိသည္။

အဆိုပါသေဘာထားေႂကညာခ်က္ကို အထက္ႁမန္မာႁပည္ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးအာရဗီစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ကိုယ္စား နာယက ဆရာေတာ္ႄကီး မ်ားႁဖစ္ႂကသည့္ ေမာင္လာနာ ဟာမီးမ္(ေပ်ာ္ဘြယ္ႃမိဳ႕)၊ ေမာင္လာနာ အီစာ (ရမည္းသင္းႃမိဳ႕)၊ ေမာင္လာနာ ဂ်မာလြဒၵီးန္ (ယင္းေတာ္ေက်းရြာ)၊
ေမာင္လာနာ အဗၺဒြလ္ ဟကီးမ္ (ဘံုးအိုးေက်းရြာ)၊ ေမာင္လာနာ အဗၺဒုရ္ရဟီးမ္ (မႏၱေလး)၊ ေမာင္လာနာ ဦးေမာင္ေမာင္ (ထန္းကုန္း   ေက်းရြာ)   တို႔ကလက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ႁပန္လိုက္ႁခင္းႁဖစ္သည္။

သေဘာထားေႂကညာခ်က္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစၥလာမ္ အမည္ခံ အစြန္းေရာက္သမားမ်ား ေပၚထြက္လ်က္ရွိေႂကာင္း၊ ယင္း တို႕ ၏ အႂကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားက ယဥ္ေက်း ေသာလူ႕ အဖြဲ႕အစည္းကို ႃခိမ္းေႁခာက္ လ်က္ရိွေၾကာင္း ၊ လူမ်ိဳး မတူ ဘာသာမတူ သူ မ်ား ကို သာမက ၄င္းတို႔ အႂကမ္းဖက္ လမ္းစဥ္ကို လက္မခံေသာ ဘာသာဝင္အခ်င္းခ်င္း၊ ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းကိုပင္ ရက္စက္စြာ သတ္ႁဖတ္ လ်က္ရွိေႂကာင္း၊ ႃငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႂကေသာ ႁမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိအစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ၄င္းတို႕၏ အႂကမ္းဖက္မႈမ်ားကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိေနႂကေႂကာင္းဟူ၍လည္း ေဖာ္ႁပပါရွိသည္။

(ႁမန္မာ့အလင္း)
၃၀၊၁၂၊၂၀၁၄ စာ-၁၈

ဓါတ္ပံုအညႊန္း- စစ္ကိုင္းတိုင္းၾကီးေဒသ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕ရိွ ျမန္မာအရ္ဗီ သိပၸံေက်ာင္းေတာ္ၾကီး

ဆက္စပ္သတင္းမ်ားဖတ္ရန္
==============
ISIS အဖြဲ႔ ႏွင့္ ၄င္းတို႔ လုပ္ရပ္မ်ား အေပၚ ျမန္မာမြတ္စလင္ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ သေဘာထား (၁)
http://www.m-mediagroup.com/news/31482

ISIS လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အလ္ကိုင္ဒါ၏ ေၾကျငာခ်က္ အေပၚ ျမန္မာ မြတ္စလင္ အသိုင္းအဝိုု္င္းရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈ (၂)
http://www.m-mediagroup.com/news/31570

ISIS လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အလ္ကိုင္ဒါ ေၾကျငာခ်က္ အေပၚ ျမန္မာမြတ္စလင္ အသိုင္းအဝိုု္င္းရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈ (၃)
http://www.m-mediagroup.com/news/31696

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: